Fysioterapi

Långvarig smärta

Vid stress och långvarig smärta blir hela livet påverkat och man kan ibland behöva stöd för att hitta tillbaka till rutiner, sömn, träning och vardagsaktiviteter som ger balans i vardagen.

Efter bedömning lägger vi upp en plan för rehabilitering med fokus på balans i vardag och arbetsliv. Fokus är att med små förändringar ge dig mer energi och verktyg för att hantera stress och eller smärta. Du kan få hjälp med sömnbesvär, hantering av stress och långvarig smärta. Vi använder oss av samtal utifrån ACT (acceptance commitment therapy), samt graderad träning, avspänning och Medicinsk yoga. 

Mer information om medicinsk yoga finns på: http://sv.mediyoga.com/