Leg sjukgymnast = leg fysioterapeut

Enl regeringsbeslut från 2013 så byter yrkestiteln leg sjukgymnast namn till leg fysioterapeut. På Brommaplans Fysioterapi är vi under process att byta namn från leg sjukgymnast till leg fysioterapeut. Under en övergångsperiod kommer både leg fysioterapeut och leg sjukgymnast att användas.