Medarbetare

Anders Laurell

Jag har arbetat som fysioterapeut sedan 1998. Jag har lång erfarenhet av träning på elitnivå och med elitidrott kommer alltid skador som även jag varit frekvent drabbad av. Det var på så sätt jag kom i kontakt med fysioterapin, i rehabilitering av mina egna skador. Jag har alltid tyckt det är ett fascinerande och stimulerande yrke, att kunna hjälpa folk till stora förändringar med relativt små medel, både förebyggande och när smärtan är närvarande. Jag har lång erfarenhet och vidareutbildning inom träning vid olika sjukdomstillstånd. Jag har även OMT steg 2 utbildning och magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap.