Medarbetare

Johan Söderberg

Jag är specialist inom smärta och smärtbehandling. Under flera år har jag arbetat med intensiv arbetslivsinriktad rehabilitering inom företagshälsovården och jag är även utbildad Ergonom.

Vid långvarig smärta och stressproblematik är jag ett stöd i att stärka det friska och skapa en balans i livssituationen så kroppen kan läka. Behandlingen består ofta av en kombination av smärtlindring, träning och små förändringar i vardagen som ger stora resultat. Jag är även specialiserad på smärta vid senproblematik vid så kallad tennisarmbåge.

Jag har utbildning inom akupunktur, mindfulness, OMI, OMT, McKenzie, samt behandling av långvarig smärta, stress och sömnproblematik.

Föreläser om:

  • Roligare, snabbare och bättre med Mindfulness på jobbet
  • Mindfulness – metoder för återhämtning i vardagen
  • Sjukskrivning – Symptom eller beteende? Workshop om sjukskrivning i arbetsgruppen.
  • Motivation – Nyckeln till hälsa och resultat på arbetet
  • Sov gott – Sanningar om sömn och praktiska strategier för att förbättra den
  • Smärta – så fungerar den. Redskap för den som lever med smärta