Medarbetare

Malin Larsson

Eftersjukgymnastexamen 2007 har mitt fokus legat på idrottsmedicin och skadeförebyggande träning, främst inom ungdomsidrott, vilket bland annat bedrivits inom ungdomslandslagsverksamheten- Svensk Basket. Jag har vidareutbildning i idrottsmedicin och har personlig tränar- och fystränarutbildning samt har jobbat med prestationsutveckling för både lagidrott och individuella sporter.

Sedan 2011 har jag odlat ett stort intresse för barns utveckling och hur den kan stöttas när den inte följer normalmönstret. Genom kurskoncept i USA samt via Learn to Move har jag de senaste åren fortbildat mig inom området, både rörande det lilla barnets utveckling och riktad rehabilitering för äldre barn. Jag fått erfarenhet om hur varje barn har potential att utvecklas, oavsett på vilken nivå det befinner sig. Jag vet också att varje barn och deras föräldrar kan lära mig minst lika mycket som jag kan delge dem och vet att vi når de bästa resultaten tillsammans.

Jag träffar gärna  vuxna med besvär från rörelseapparaten. Jag tar också emot barn 0-18 år angående torticollis, motorisk utveckling, tågång, inaktivitets- och hyperaktivitetsproblem samt smärta i samband med skolgymnastik eller organiserad idrott.