Medarbetare

Maria Jakobsson

Jag tog min sjukgymnast/fysioterapeut-examen 1987. Jag har arbetat med rehabilitering av patienter med hjärtsjukdomar under hela mitt yrkesliv. Jag har därför skaffat mig en mycket stor kompetens inom detta område.

Jag har även en specialistexamen för behandling av ryggar och nackar som heter Mekanisk Diagnostik och Terapi. Denna metod kallas i dagligt tal för McKenzie-metoden och är ett specifikt och strukturerat sätt att undersöka och behandla ryggar och nackar. Läs gärna mer om metoden på www.mckenzie.se.

Jag arbetar också med behandling av BPPV (Benign Paroxysmal Positionell Vertigo). Denna diagnos kallas i dagligt tal lägesyrsel eller kristallsjuka. Om min undersökning visar att du har denna diagnos så får du utföra specifika rörelser tillsammans med mig för att minska dina besvär. Dessa rörelser brukar leda till en snabb förbättring.

Jag har vidareutbildning inom laserbehandling och akupunktur.

För mig är det viktigt att vi utgår från dig och dina besvär. Målet är att du ska hitta dina egna resurser så att du och jag i samarbete kan minska de besvär du söker för. Rehabiliteringen består oftast av flera delar där rätt typ av fysisk aktivitet eller träning brukar vara en viktig komponent.