Fysioterapi

Idrottsskador

Vi bedömer och rehabiliterar akuta skador och överbelastningsskador som uppstått i samband med idrott. Fler av fysioterapeuterna på mottagningen har specialistkompetens inom idrottsmedicin.