Inför ditt besök

Inför nybesök

Inför ditt besök kommer du få fylla i ett formulär där du bland annat beskriver dina symtom. Dessa formulär finns i vår reception men går även att skriva ut här.  Det är bra att du kommer i god tid innan besöket så du hinner fylla i formuläret. Söker du för problem i höft, knä eller fot är det bra om du får med dig shorts till besöket.

Avbokning sker till fysioterapeuten genom att smsa på dennes mobil minst 24 timmar innan bokat besök. Våra mobilnummer hittar du under fliken medarbetare. Vid återbud senare eller vid uteblivna besök debiteras 400 kr. För ytterligare information om gällande regler se: https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-stockholms-lan/ny-avgift-for-uteblivet-besok-i-varden/.

Med hänsyn till rådande pandemi är det viktigt att du stannar hemma vid förkylningssymtom. Vi kommer inte debitera sena återbud pga förkylningssymtom, men vi är tacksamma att du hör av dig så snart som möjligt.

Vi försöker även begränsa antalet besökare i lokalen. Medföljare får därför stanna utanför lokalen. Gäller inte dig som har behov av ledsagare tex barn. I dessa fall är endast en medföljare välkommen.

Inskrivningsformulär

Patientinformation