Medarbetare

Marie Schyberg

Jag tog min sjukgymnastexamen 1993 och har en lång erfarenhet inom framförallt ortopedi och idrottsmedicin och med specialistexamen i Idrottsmedicin. Jag har även vidareutbildat mig i akupunktur mot smärta.

Mina tidigare arbetsplatser har varit Hedman & Malmén (Ortopediska Huset) samt OS-kliniken. Där arbetade jag främst med patienter, allt ifrån motionärer till elitidrottare, med besvär från rörelse- och stödjeorganen.

Den pedagogiska delen av mitt yrke har alltid varit det centrala för mig; att guida patienten till en ökad förståelse kring sina besvär och därmed motivera till förändring och självständighet genom specifik rehabilitering. Att kombinera detta med mitt intresse för motion och idrott, gör mitt yrke som fysioterapeut extra stimulerande.

Genom åren har jag haft möjlighet till ett nära samarbete med ortopedkirurger, ortopedingenjörer och kiropraktorer, vilket jag tycker har erbjudit patienten ett ökat helhetsgrepp på besvär och behandling.