Medarbetare

Jill Haataja Bisander

Jag gick ut sjukgymnastutbildningen på Karolinska Institutet år 1999. År 2004 tog jag min magisterexamen i Musculoskeletal Therapy från University of Melbourne, Australien, vilket motsvarar en OMT steg 3 examen i Sverige. Jag har också vidareutbildat mig inom akupunktur, Kinetic control,  McKenzie A+B, Kognitiv beteendeterapi. Under åren 2001-2009 var jag anställd på Ortopeden på Capio S:t Görans sjukhus. På S:t Görans sjukhus förvärvade jag mig stora erfarenheter inom både akut ortopedisk rehabilitering men även rehabilitering efter planerade ortopediska ingrepp som t.ex höft och knäplastiker, olika ryggkirurgiska ingrepp och artoskopiska ingrepp i t.ex knän och axlar. Jag jobbar med rörelseanalys och stor del av rehabiliteringen går ut på att normalisera och optimera rörelsmönster.