Medarbetare

Pia Lundell

Jag tog min Sjukgymnastexamen 1981 i Coventry, England och arbetade några år på Sjukhus i London.

Efter Magisterexamen i Umeå blev jag Specialist  i idrottsmedicin 2012

Jag har tillsammans med 3 kollegor drivit Ortoped och Handspecialistkliniken i 25 år.  Där arbetade jag med Rehabilitering och post operativ behandling av motions och Idrottsskador samt övriga ortopediska besvär.

Genom åren har jag kontinuerligt gått kurser och vidareutbildat mig i Idrottsmedicin, ortopedi och akupunktur.