Medarbetare

Monika Cekan Brobäck

Jag gick ut sjukgymnastutbildningen på Karolinska Institutet 1990, tog min magisterexamen 2012 och blev i samband med denna också specialist i Idrottsmedicin.

Mina första år arbetade jag med utredningar av patienter med uttalad smärtproblematik samt med överviktsrehabilitering och sedan i många år med neurologisk rehabilitering (MS, ryggmärksskador, stroke mm.) på Rehab Station Stockholm. Detta var ett väldigt givande arbete där jag ingick i ett större team. Här kom jag också för första gången i kontakt med handikappidrott och hur viktigt det är med en aktiv stimulerade fritid.

Efter detta arbetade jag ett par år inom företagshälsovården som ergonom med arbetslivsinriktad rehabilitering och fick i och med detta se många olika arbetsplatser och fick förståelse för hur arbetet påverkar oss fysiskt och psykiskt.

Jag började på Capio Artro Clinic 2007 och har under tiden där specialiserat mig inom området idrottsmedicin. Jag har bred erfarenhet av axel-, knä- och fotskador i samband med motion och idrott både, vid överbelastning men även efter en eventuell operation.

Jag har under årens lopp gått många olika vidareutbildningar så som akupunktur, OMT och ergonomi samt många olika utbildningar inom idrottsmedicinen.

Jag tycker det är viktigt med en helhetssyn på individen och anser att en aktiv rehabilitering med fokus på att öka kunskapen om sin skada/sjukdom och att bli självständig i sin rehabilitering är viktiga parametrar.

En annan stor del i mitt arbete är att förebygga skador, men om skadan är framme, är en säker tillbakagång till idrott/motion efter skada av största vikt.